Jiří Stivín / Dividlo
Click to view map
When:
25/04/2020 @ 20:00 – 21:00
2020-04-25T20:00:00+02:00
2020-04-25T21:00:00+02:00
Where:
Česká centra/Czech Centres
Václavské nám. 816/49
Prague 110 00

// ENG //
🎶 This Saturday 25 April 2020 – Exclusive pilot live stream music revue “Dividlo by Jiří Stivín”!

🌍 The Czech Centres will bring this show to audiences around the globe from Athens, Brussels or Bucharest, via Moscow, Munich, New York, Paris, Rotterdam, Rome, to Tel Aviv or Tokyo. Join us and watch this unforgettable experience at your home being connected to the whole world! #CzechCultureToTheWorld

🗓 Saturday 25 April at 8 p.m. CEST on Česká centra/Czech Centres Facebook

In his Tapestry Theatre project, the musician, photographer and film-maker Jiří Stivín presents known creations of the elites of Czech and Slovak film and music art. Music and visual arts are used for extraordinary improvisations directly on stage. This is a one man show with film projections being one of the crucial elements. You will hear baroque music, improvisation, jazz, chanson, and spoken word.

Throughout the year, Czech Centres organize almost 2,000 global programmes and events that promote Czech culture, art, creative industries, but also scientific and innovative achievements. In the current era of the global pandemic, Czech Centres abroad have moved their programmes to the online environment. In addition to sharing interesting partnership projects, the network of Czech Centres is preparing its own new formats and online programmes.

Follow us on our social networks!
http://www.czechcentres.cz/media/socialni-media/

// CZ //
🎶 Již tuto sobotu 25. dubna 2020 exkluzivní pilotní live stream hudební revue „Dividlo Jiřího Stivína“.

🌍 Prostřednictvím Českých center budou sledovat diváci napříč světem od Athén, Brusel či Bukurešť, přes Moskvu, Mnichov, New York, Paříž, Rotterdam, Řím, po Tel Aviv nebo Tokio. Přidejte se k nám a sledujte nevšední zážitek u vás doma v propojení s celým světem! #CzechCultureToTheWorld

🗓 Sobota 25. dubna 2020 v 20:00 hod SELČ na Facebooku Česká centra/Czech Centres.

Hudebník, fotograf a filmař Jiří Stivín ve svém projektu Dividlo cituje ze známých obrazových kreací hvězdné elity českého i slovenského filmového a hudebního umění. Hudba a výtvarné umění je zde použito k neobvyklým improvizacím přímo na pódiu. Jde o one man show, kde nedílnou složkou celého představení je filmová projekce. Zazní barokní hudba, improvizace, jazz, šanson i mluvené slovo.

Česká centra pořádají ve světě v průběhu roku téměř 2000 programů a akcí propagujících českou kulturu, umění, kreativní průmysly, ale i úspěchy naší vědy a inovací. V současné době celosvětové pandemie přesunula zahraniční česká centra programy do on-line prostředí. Vedle sdílení zajímavých partnerských projektů připravuje síť Českých center vlastní nové formáty a on-line programy. Sledujte nás na našich sociálních sítích!

Sledujte nás na našich sociálních sítích!
http://www.czechcentres.cz/media/socialni-media/

Add Comment